สิ่งไม่พึ่งประสงค์ในอากาศที่เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) จัดการได้
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

บทความ สิ่งไม่พึ่งประสงค์ในอากาศที่เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) จัดการได้


สภาพอากาศในทุกวันนี้ เต็มไปด้วย สิ่งไม่พึ่งประสงค์ อยู่ในอากาศ ไม่เฉพาะนอกบ้าน แต่ภายในบ้าน ก็ยังมีสิ่งไม่พึ่งประสงค์ต่าง ๆ ในอากาศ ซึ่งเราสามารถจัดการได้ โดยใช้ เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) ภายในบ้านได้

 

อากาศรอบตัวเรา ที่มนุษย์เราแต่ละคน ใช้หายใจกันนั้น ควรเป็น อากาศที่สะอาด บริสุทธิ์ และปราศจาก สิ่งไม่พึ่งประสงค์ ต่าง ๆ ที่อยู่ในอากาศ เพื่อส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย โดยเฉพาะ “ระบบหายใจ” ซึ่งในยุคนี้ เป็นเรื่องยาก ที่เราจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์จริง ๆ ไม่เว้นแม้แต่ ภายในบ้านของเราเอง แต่ทั้งนี้ เราก็สามารถทำให้ อากาศภายในบ้านของเรา ปราศจาก สิ่งไม่พึ่งประสงค์ ในอากาศได้ ด้วยการใช้ เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier )เนื่องจาก เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) สามารถกรองสิ่งไม่พึ่งประสงค์ ที่อยู่ในอากาศได้ ดังต่อไปนี้

 

สิ่งไม่พึงประสงค์ทั่วไป

 

เกิดขึ้นได้จาก สภาพแวดล้อม หรือกิจกรรม ที่ทำภายในบ้าน  เช่น มาจากการปลูกต้นไม้ หรือเลี้ยงสัตว์ภายในบ้าน เป็นต้น ทำให้เกิด ละออง เกสรดอกไม้ หรือ ขนสัตว์ ปะปนอยู่ในอากาศได้ ซึ่งสิ่งไม่พึงประสงค์เหล่านี้ มีอนุภาคที่ใหญ่กว่าฝุ่น สามารถมองเห็นได้ด้วย ตาเปล่า เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) สามารถกรองเข้าไปได้ตั้งแต่ ชั้นแรก ๆ เนื่องจากมี อนุภาค ขนาดใหญ่

 

ฝุ่นหยาบ หรือ PM 10 ( Course Particle )

 

เป็นฝุ่นที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2.5 – 10 ไมครอน มีแหล่งกำเนิด จากการจราจรบนถนน การขนส่งวัสดุ และฝุ่นจากกิจกรรมบด  ย่อย หิน ซึ่งฝุ่นหยาบ สามารถเกาะติดเสื้อผ้าของคุณเข้ามาในบ้านได้ แผ่นกรองฝุ่นหยาบใน เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) สามารถกรองได้

 

ฝุ่นละเอียด หรือ PM 2.5 ( Fine Particle )

 

เป็นฝุ่นที่มี เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน มีแหล่งกำเนิด มาจากกระบวนการการเผาไหม้ เช่น ควันเสียของรถยนต์ หรือยานพาหนะ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม  การเผาวัชพืชและขยะ เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) ส่วนใหญ่ สามารถดักฝุ่นชนิดนี้ได้

 

เชื้อโรคต่าง ๆ

 

เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) ที่มีระบบ UV Light จะสามารถนำ รังสีอัลตราไวโอเลต มาช่วยในการกำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา หรือฝุ่นละอองในอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้

 

สารเคมีที่เป็นพิษ

 

แผ่นกรองคาร์บอนเข้มข้นใน เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) สามารถดูดซับ สารเคมีที่เป็นพิษ ได้แก่ สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และ Formaldehyde ซึ่งเป็นสารพิษที่ แฝงตัวอยู่ในอากาศระเหยเป็นไอได้ง่ายที่อุณหภูมิปกติ สารพิษเหล่านี้จะอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน อาทิ สีทาบ้าน น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฟอกสี น้ำยาซักแห้ง ยาฆ่าแมลง ควันบุหรี่ ควันไฟ เป็นต้น

 

แก๊สพิษในอากาศ

 

กระบวนการเผาไหม้ นอกจาก จะทำให้เกิด ฝุ่นละเอียงได้แล้ว ยังทำให้เกิดแก๊สพิษต่าง ๆ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) ส่วนใหญ่ สามารถดักจับ แก๊สพิษ เหล่านี้ได้ ในชั้นเดียวกับ ฝุ่นละเอียด

 

ในปัจจุบัน เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) ได้มีการพัฒนาให้เข้ากับ สิ่งไม่พึ่งประสงค์ที่สามารถอยู่ในอากาศ และเชื้อโรคต่าง ๆ อยู่เสมอ อย่างเช่น เชื้อโควิด-19 ดังนั้น ผู้ที่ต้องการซื้อเครื่องฟอกอากาศ ควรศึกษาถึงคุณสมบัติ ของเครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) แต่ละแบรนด์ ให้ดีก่อนซื้อ ในเรื่องของการกรองสิ่งไม่พึ่งประสงค์ต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุม กับการใช้งานตาม ที่ตนเองต้องการ และให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดได้

 

สุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ตัวคุณ ด้วยความปราถนาดีจาก   เครื่องฟอกอากาศ ตราแมนเนเจอร์ ( Air Purifier By ManNature)

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

เครื่องฟอกอากาศ เพิ่มคุณภาพในการหายใจ

การใช้ เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) ภายใน ห้องแอร์ ให้มีประสิทธิภาพ


Tag :