ใช้เครื่องฟอกอากาศ( Air Purifier )ภายในห้องแอร์ ให้มีประสิทธิภาพ
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

บทความ ใช้เครื่องฟอกอากาศ( Air Purifier )ภายในห้องแอร์ ให้มีประสิทธิภาพ


ในหลายครัวเรือนที่เลือกใช้ เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) ไว้ภายในบ้าน มักเลือกใช้ใน ห้องแอร์ วันนี้เราจะมาแนะนำ ถาม-ตอบ การใช้ เครื่องฟอกอากาศ ภายใน ห้องแอร์ ให้มีประสิทธิภาพ ตามคำแนะนำ ถามตอบ ดังต่อไปนี้

 

Q : เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) สามารถใช้ได้เฉพาะใน ห้องแอร์ หรือไม่?

 

A : เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) ไม่ได้จำกัดการใช้แค่ ห้องแอร์ เท่านั้น แต่ห้องพัดลม ก็สามารถใช้ได้ เช่นกัน เพียงแต่ห้องที่มีการใช้ ควรเป็นห้องที่เป็น "ระบบปิด" ในขณะที่เปิดใช้งาน เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) เพื่อจำกัด การทำงานของ เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) ให้มีประสิทธิภาพที่ดีได้ เพราะหากเราเปิดประตู หน้าต่างไว้ การกรองอากาศของ เครื่องฟอกอากาศ จะมีประสิทธิภาพ ลดลงได้

 

Q : เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) ต้องใช้เฉพาะ ตอนเปิดแอร์ หรือไม่?

 

A : การทำงานของ เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) และเครื่องปรับอากาศ มีความแตกต่างกัน เราจึงไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะตอนที่เปิดแอร์ เท่านั้น แต่ควรใช้ เครื่องฟอกอากาศ ในห้องแบบระบบปิด ซึ่งส่วนใหญ่ เรามักปิดห้องมิดชิด ตอนที่เราเปิดแอร์ นั่นเอง

 

Q : ควรใช้งาน เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) ไว้ในห้องใดของบ้านได้บ้าง?

 

A: การใช้งาน เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) นอกจากจะต้องเป็น ห้องที่มีระบบปิดแล้ว ห้องที่นำ เครื่องฟอกอากาศ มาใช้จะต้องไม่มีความชื้นเกิดขึ้นด้วย โดยเฉพาะ ในห้องน้ำ หรือบริเวณใกล้ ห้องน้ำ เพราะ ครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) จะดูดความชื้นจาก บริเวณหน้าห้องน้ำเข้าไปด้วย และทำให้ เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) ปล่อยความชื้น ออกมาเยอะขึ้น จึงไม่เป็นผลดีกับ ผู้ใช้งานได้

 

Q : การจัดวางตำแหน่งของ เครื่องอากาศ ( Air Purifier ) ภายใน ห้องแอร์ ที่เหมาะสม?

A : การนำ เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) มาใช้ภายในห้องแอร์ ไม่ควรวาง เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) ไว้ใต้แอร์ เนื่องจาก แอร์จะมีการทำงาน โดยการ ดูดอากาศที่สูงกว่า เครื่องฟอกอากาศ หากนำเครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) ไปวางไว้ใต้แอร์  อากาศจะถูกดูด โดยแอร์ก่อนที่จะดูดเข้า เครื่องฟอกอากาศ ซึ่งจะทำให้ เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) ทำงานได้ไม่เต็มที่ จึงควรวาง เครื่องฟอกอากาศ  ไว้ทิศทางตรงข้ามกับ ตำแหน่งของแอร์ เป็นตำแหน่งการวาง เครื่องฟอกอากาศ ที่เหมาะสม

 

นอกจากนี้ ยังควรเลี่ยง การวาง เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) ไว้ที่มุมห้อง เนื่องจาก เครื่องฟอกอากาศ จะทำงานด้วย การดูดอากาศ รอบทิศทางของตัวเครื่อง หากคุณวาง เครื่องฟอกอากาศ ไว้ที่มุมห้อง จะเป็นการปิดกั้น ทิศทางการไหลเวียนของอากาศ ที่จะเข้า และออกจาก เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) ได้ในด้านที่ ติดกับมุมห้อง ทำให้เครื่องฟอกอากาศ ไม่สามารถ ดูดอากาศได้รอบทิศทาง

 

รู้กันแบบนี้แล้ว ใครที่ใช้งาน หรือจัดวางตำแหน่งของ เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) ในแบบผิด ๆ กันอยู่ ต้องแก้ไขโดยด่วน ตามคำแนะนำข้างต้น เพื่อให้คุณสามารถใช้ เครื่องฟอกอากาศ ภายในห้องแอร์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้

 

สุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ตัวคุณ ด้วยความปราถนาดีจาก เครื่องฟอกอากาศ ตราแมนเนเจอร์ ( Air Purifier By ManNature )

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ความจำเป็นของ เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier )

ทำห้องทำงานให้น่านั่งด้วย เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier )


Tag :