เพิ่มคุณภาพใน การนอน ด้วย เครื่องฟอกอากาศ
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

บทความ เพิ่มคุณภาพใน การนอน ด้วย เครื่องฟอกอากาศ


ผู้ที่มีปัญหาใน การนอน เช่น นอนไม่หลับ นอนไม่เพียงพอ ล้วนเป็นการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพ ปัญหาเหล่านี้ อาจเกิดขึ้นได้จากสภาพแวดล้อมในห้องนอนของคุณ ซึ่งสามารถแก้ได้ด้วยการใช้ เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) ภายในห้องนอน

 

การนอนหลับ เป็นการพักผ่อนที่ดีสำหรับทุกคน การนอนหลับในแต่ละคืน ควรนอนหลับให้ได้เวลาที่เหมาะสม โดยในแต่ละวัยมีการชั่วโมงนอนที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

 

  • เด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 6 ปี ควรนอนพักผ่อน ให้ได้ 11 - 13 ชั่วโมง
  • เด็กวัยเรียน อายุ 6 -13 ปี ควรนอนพักผ่อน ให้ได้ 9 - 11 ชั่วโมง
  • วัยรุ่น อายุ 14 - 17 ปี ควรนอนพักผ่อน ให้ได้ 8 - 10 ชั่วโมง
  • วัยผู้ใหญ่ตอนต้น อายุ 18 - 25 ปี ควรนอนพักผ่อน ให้ได้ 7 - 9 ชั่วโมง
  • วัยผู้ใหญ่ อายุ 26-64 ปี ควรนอนพัผ่อน ให้ได้ 7 - 9 ชั่วโมง
  • วัยสูงอายุ อายุ 65 ปี ขึ้นไป ควรนอนพักผ่อน ให้ได้ 7 - 8 ชั่วโมง

 

ในแต่ละวัย ที่นอนหลับได้ ตามชั่วโมง ดังกล่าวนี้ ถือได้ว่า คุณได้รับ การพักผ่อนที่ดี และมีคุณภาพ ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะทำให้ร่างกายได้พักผ่อน และฟื้นฟูร่างกาย จากการทำกิจกรรมของวัน ได้อย่างเต็มที่ แต่หลายคนที่อาจมีปัญหานอนไม่หลับ นอนดึก หรืออื่น ๆ  ทำให้ไม่สามารถ นอนไม่ครบชั่วโมง หรือเรียกว่า นอนไม่เพียงพอ ได้ ผู้ที่ตั้งใจนอนดึก จึงควร ปรับเปลี่ยนเวลาในการนอน ให้เร็วมากขึ้น เพื่อสามารถนอนได้ครบชั่วโมง และเป็นไปตามนาฬิกาของชีวิต

 

ส่วนผู้ที่เกิดอาการ นอนไม่หลับ ก็ต้องหาสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ได้ โดยสาเหตุของ อาการนอนไม่หลับนั้น สามารถเกิดได้จาก 3 ปัจจัย ดังนี้

 

1. ปัจจัยทาง ด้านร่างกาย คือ ร่างกายมีอาการเจ็บป่วย มีไข้ หรือมีอาการที่ไม่สบายตัว อันเนื่องมาจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้หลับได้ยาก

2. ปัญหา ด้านจิตใจ เช่น ความเครียด , ความวิตกกังวล , ความเศร้า เป็นต้น ทำให้สมองยังคงคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นอยู่ แม้กระทั่งตอนจะนอน ทำให้นอนไม่หลับได้

3. ปัญหา ทางสภาพแวดล้อม เป็นปัญหาจากภายนอก หรือสภาพแวดล้อมภายในห้องนอน ที่มารบกวนการนอนหลับได้ เช่น มีเสียงรบกวน , แสงสว่างในห้องนอน , อากาศภายในห้องนอนที่มีฝุ่นมาก เป็นต้น

 

ผู้ที่นอนไม่หลับ หากคุณไม่ได้มี อาการที่เกิดจาก ทางด้านร่างกาย ทางด้านจิตใจ หรือสภาพแวดล้อมจากภายนอก ให้ตั้งข้อสงสัยได้เลยว่า คุณนอนไม่หลับ เพราะ สภาพอากาศภายในห้องนอนของคุณ อย่างแน่นอน โดยเฉพาะ ฝุ่น และเชื้อโรค อยู่ในอากาศ ไม่สามารถเห็นได้ แต่สามารถกำจัดสิ่งไม่พึ่งประสงค์เหล่านี้ได้ เช่น การหมั่นทำความสะอาดห้องนอน และเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง เปิดประตู หรือหน้าต่าง ระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก รวมไปถึง การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในการกรองฝุ่น ภายในห้องอย่าง เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) ได้

 

เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) ไม่ใช่แค่สามารถ ดูดฝุ่นได้ เพียงอย่างเดียว ยังสามารถช่วย กำจัดเชื้อโรคจำพวก แบคทีเรีย ไวรัสในอากาศ และยังรวมไปถึง กำจัดกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ เช่น กลิ่น ควันบุหรี่ กลิ่นอับในห้อง กลิ่นเหม็น ที่กระจายอยู่ในห้องได้ จากการทำงานของ เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) ที่ดูดอากาศเข้าตัวเครื่องและผ่านตัวกรอง เพื่อดักจับสิ่งเหล่านี้เอาไว้ แล้วปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมาแทน จึงทำให้สภาพอากาศภายในห้องของคุณดีขึ้นได้

 

เพียงคุณหมั่นทำความสะอาดห้องนอน เปิดระบายอากาศให้ถ่ายเทได้สะดวก และใช้งาน เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) ก็จะช่วยปรับปรุงสภาพอากาศในห้องนอนของคุณดีขึ้น และทำให้การพักผ่อนนอนหลับของคุณในแต่ละวันมีคุณภาพที่ดี นอนหลับง่ายขึ้นได้

 

สุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ตัวคุณ ด้วยความปรารถนาดีจาก   เครื่องฟอกอากาศ ตราแมนเนเจอร์ ( Air Purifier By ManNature)

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier ) เครื่องใช้ไฟฟ้าจำเป็นในยุคนี้

ลด ปัญหามลพิษจากอากาศ ด้วย เครื่องฟอกอากาศ ( Air Purifier )


Tag :