aircan
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

บทความ มลพิษทางอากาศ ที่ เครื่องฟอกอากาศ จัดการได้


เครื่องฟอกอากาศ กลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ควรมีติดบ้าน สำหรับยุคนี้เสียแล้ว เพราะมลพิษทางอากาศในทุกวันนี้มีอยู่มาก และหลากชนิด ซึ่งเครื่องฟอกอากาศที่ดี จะสามารถกรอง มลพิษทางอากาศ ชนิดต่าง ๆ ดังนี้

 

สิ่งไม่พึงประสงค์ทั่วไป

เกิดขึ้นได้จากสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ มาจากการปลูกต้นไม้ หรือเลี้ยงสัตว์ภายในบ้าน เป็นต้น ทำให้เกิด ละออง เกสรดอกไม้ หรือ ขนสัตว์ ปะปนอยู่ในอากาศได้ ซึ่งสิ่งไม่พึงประสงค์เหล่านี้ มีอนุภาคที่ใหญ่กว่าฝุ่น สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เครื่องฟอกอากาศ สามารถกรองเข้าไปได้ตั้งแต่ชั้นแรก เนื่องจากมีอนุภาคขนาดใหญ่

 

ฝุ่นหยาบ หรือ PM 10 (Course Particle)

เป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2.5 – 10 ไมครอน มีแหล่งกำเนิด จากการจราจรบนถนน การขนส่งวัสดุ และฝุ่นจากกิจกรรมบด  ย่อย หิน ซึ่งฝุ่นหยาบสามารถเกาะติดเสื้อผ้าของคุณเข้ามาในบ้านได้ แผ่นกรองฝุ่นหยาบในเครื่องฟอกอากาศสามารถกรองได้

 

ฝุ่นละเอียด หรือ PM 2.5 (Fine Particle)

เป็นฝุ่นที่มี เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน มีแหล่งกำเนิด มาจากกระบวนการการเผาไหม้ เช่น ควันเสียของรถยนต์ หรือยานพาหนะ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม  การเผาวัชพืชและขยะ เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เครื่องฟอกอากาศส่วนใหญ่ สามารถดักฝุ่นชนิดนี้ได้

 

แก๊สพิษในอากาศ

กระบวนการเผาไหม้ นอกจากจะทำให้เกิด ฝุ่นละเอียงได้แล้ว ยังทำให้เกิดแก๊สพิษต่าง ๆ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เครื่องฟอกอากาศส่วนใหญ่ สามารถดักแก๊สพิษเหล่านี้ได้ ในชั้นเดียวกับฝุ่นละเอียด

 

สารเคมีที่เป็นพิษ

แผ่นกรองคาร์บอนเข้มข้นในเครื่องกรองฝุ่น สามารถดูดซับสารเคมีที่เป็นพิษ ได้แก่ สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และ Formaldehyde ซึ่งเป็นสารพิษที่ แฝงตัวอยู่ในอากาศระเหยเป็นไอได้ง่ายที่อุณหภูมิปกติ สารพิษเหล่านี้จะอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน อาทิ สีทาบ้าน น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฟอกสี น้ำยาซักแห้ง ยาฆ่าแมลง ควันบุหรี่ ควันไฟ เป็นต้น

 

เชื้อโรคต่าง ๆ

เครื่องฟอกอากาศที่มีระบบ UV Light จะสามารถนำรังสีอัลตราไวโอเลต มาช่วยในการกำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา หรือฝุ่นละอองในอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้

 

เครื่องฟอกอากาศ ในปัจจุบันได้ มีการพัฒนาให้เข้ากับ มลพิษทางอากาศ และเชื้อโรคต่าง ๆ อยู่เสมอ ดังนั้น ผู้ที่ต้องการซื้อเครื่องฟอกอากาศ ควรศึกษาถึงคุณสมบัติ ของเครื่องฟอกอากาศให้ดีก่อนซื้อ ในเรื่องของการกรองสิ่งไม่พึ่งประสงค์ต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุม กับการใช้งานตาม ที่ตนเองต้องการ และให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด

 

สุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ตัวคุณ ด้วยความปราถนาดีจาก   เครื่องฟอกอากาศ ตราแมนเนเจอร์ ( Air Purifier By ManNature)

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

เครื่องฟอกอากาศ แบบไหนที่ไม่ควรซื้อ

เครื่องฟอกอากาศ ควรวางตรงไหนในห้อง