มลพิษทางอากาศ อันตรายที่คุณป้องกันได้
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

บทความ มลพิษทางอากาศ อันตรายที่คุณป้องกันได้


ทุก ๆ วัน เราต้องพบเจอกับมลพิษมากมาย ไม่ว่าจะเป็นควันรถ ฝุ่น และไวรัสต่าง ๆ ทั้งนอกบ้าน และในบ้าน เมื่อเราสูดหายใจเข้าไป มลพิษเหล่านี้ก็เข้าไปสู่ร่างกายของเราด้วย ทำให้เราเจ็บป่วย ปอดทำงานได้ไม่เต็มที่ เพราะอากาศที่ไม่สะอาด

 

มลพิษทางอากาศนั้นแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

มลพิษภายนอก เป็นมลพิษที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคาร

 • ก๊าซพิษต่าง ๆ ทั้งจากควันรถ และโรงงานต่าง ๆ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หรือไอระเหยจากสารเคมี
 • อนุภาคที่เกิดจากการเผาไหม้ของพลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ถ่านหิน
 • ควันจากยาสูบ ซึ่งประกอบไปด้วยสารเคมีที่เป็นพิษ ทำให้ผู้สูบนั้นเกิดปัญหากับระบบทางเดินหายใจ เช่นการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และโรคหอบ
 • โอโซนระดับพื้นดิน เป็นโอโซนที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ที่มันจะแฝงอยู่ในหมอกควันพิษ ที่อยู่รอบตัวเมือง

มลพิษภายใน เป็นมลพิษที่เกิดขึ้นภายในอาคาร ที่พักอาศัย

 • สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในบ้าน
 • สารเคมีที่เกิดจากการก่อสร้าง เช่น แร่ใยหิน ตะกั่ว
 • อนุภาคของการเผาไหม้จากก๊าซหุงต้ม เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์
 • เชื้อรา และเกสรดอกไม้
 • ควันจากยาสูบ หรือบุหรี่
 • สารก่อภูมิแพ้ต่าง ๆ ที่อาจมาจากทั้งภายในและภายนอก เช่น ฝุ่น ควันพิษ หรือสารก่อภูมิแพ้ท่เกิดจากแมลงสาบและหนู หรือสัตว์เลี้ยง

 

วิธีป้องกัน

 • การเราต้องออกไปข้างนอก แนะนำให้สวนใส่หน้ากากอนามัย ที่มีตัวกรอง ที่สามารถกรองฝุ่นหรือสารที่มีอนุภาคขนาดเล็ก ๆ ได้
 • หากอยู่ภายในบ้านหรืออาคาร เครื่องกรองอากาศเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะจะช่วยกรองฝุ่น เชื้อไวรัส และกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกไปได้ ทำให้อากาศภายในอาคาร ที่อยู่อาศัยนั้นสะอาด ปลอดภัย ยิ่งบ้านไหนที่มี เด็ก คนชรา และผู้ที่ป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจยิ่งต้องมีเครื่องฟอกอากาศเอาไว้

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

10 ข้อควรมี สำหรับเครื่องฟอกอากาศ สร้างอากาศที่ดีในครัวเรือน

เครื่องฟอกอากาศ ตัวช่วยให้บ้านสะอาด