ภูมิแพ้  ต้องดูแลตัวเอง
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

บทความ ภูมิแพ้ ต้องดูแลตัวเอง


ภูมิแพ้  ต้องดูแลตัวเอง

โรคภูมิแพ้  คือ  โรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน  โดยที่ร่างกายจะมีปฏิกิริยาไวต่อสารที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้  หรือสารระคายเคือง  ซึ่งจะทำให้เกิดอาการแพ้  โรคชนิดนี้มักไม่ค่อยรุนแรงถึงชีวิตแต่จะส่งผลรบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวัน  ไม่ว่าจะเป็นการเรียน  หรือทำงาน  ภูมิแพ้เป็นโรคที่พบมากในประชากรทั่วโลก  สำหรับในประเทศไทยนั้น  จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี

 

ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้น 3 – 4 เท่า  หากเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมา  โดยข้อมูลสถิติของสมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทยพบว่า  เด็กไทยเป็นโรคภูมิแพ้สูงถึงร้อยละ 38 และผู้ใหญ่เป็นโรคภูมิแพ้ประมาณร้อยละ 20 โดยสาเหตุส่วนใหญ่เนื่องมาจาก  กรรมพันธุ์  บุหรี่  ขาดการออกกำลังกาย  มลภาวะ  สภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัย  เช่น  สัตว์เลี้ยง  พรม  เครื่องปรับอากาศ  

 

 

สาเหตุ ของโรคภูมิแพ้

  • กรรมพันธุ์  ในกรณีที่คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้  คือสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าบุคคลนั้นจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นภูมิแพ้ได้ง่าย  เพราะภูมิแพ้เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้  ถ้าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเป็น  ลูกก็จะมีโอกาสป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ได้ประมาณ 30%  แต่ถ้าหากทั้งพ่อและแม่เป็นโรคภูมิแพ้ทั้งคู่  ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นภูมิแพ้สูงถึง 60-70 %
  • สิ่งแวดล้อม  เป็นอีกปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมาก  เพราะสารก่อภูมิแพ้ที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราเกิดจากภาวะแวดล้อมทั้งสิ้น  ซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง  เช่น  การหายใจ  การรับประทานอาหาร  หรือแม้กระทั่งการสัมผัสสารที่ร่างกายได้รับหรือสัมผัสแล้วทำให้เกิดอาการของโรคภูมิแพ้ตามมา  ที่พบบ่อย ๆ  ได้แก่  ไรฝุ่น  ละอองเกสร  เชื้อรา  อาหารบางชนิด  เช่น  นมวัว  ไข่ขาว  อาหารทะเล  นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งเสริมให้เกิดอาการของโรคภูมิแพ้  ได้แก่ อากาศเปลี่ยน  การสัมผัสสารระคายเคือง  เช่น  ควันธูป  ควันบุหรี่

 

วิธีที่จะช่วยป้องกันและช่วยให้อาการภูมิแพ้ลดลงได้ง่ายคือการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศไว้ภายในที่พัก  เพราะเครื่องฟอกอากาศจะช่วยฟอกสิ่งแปลกปลอมในอากาศเช่น  ไรฝุ่น  เกสรดอกไม้  สารต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อาการภูมิแพ้กำเริบได้  เครื่องฟอกอากาศมีฟังก์ชันในการช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์  เช่น  กลิ่นเหม็น  กลิ่นอาหาร  กลิ่นอับชื้น  เมื่อกลิ่นต่าง ๆ เหล่านี้ถูกฟอกจนหมดไป  ก็จะทำให้การใช้ชีวิตและสุขภาพดีขึ้น

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

บ้าน จำเป็นต้องมี เครื่องฟอกอากาศ หรือไม่

การเลือกเครื่องฟอกอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน