เครื่องฟอกอากาศ ตัวช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

บทความ เครื่องฟอกอากาศ ตัวช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์


เมื่อกิจวัตรประจำวัน ทำให้ต้องออกไปข้างนอกบ้าน แต่กลับต้องเจอกับฝุ่น PM 2.5 มลพิษต่าง ๆ หากเจอแบบนี้ทุกวัน ก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำ เราจึงต้องการ เครื่องฟอกอากาศ ตัวช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์

ในชีวิตประจำวัน คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ต้องเจอกับมลพิษจากอากาศ ไม่ว่าจะเป็นนอกบ้าน หรือในบ้านบางทีฝุ่นก็สามารถเข้ามา เราควรที่จะแนวทางป้องกัน เพื่อให้เรารับฝุ่นให้น้อยที่สุด เครื่องฟอกอากาศ จึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการสร้างอากาศบริสุทธิ์

ในยุคปัจจุบัน เครื่องฟอกอากาศ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า อีกหนึ่งตัวที่สำคัญมาก หลาย ๆ ครัวเรือน มีติดไว้ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด หรือหอพัก ก็ตาม สภาพอากาศในบ้านเราก็แย่ลงเกือบทุกวัน เราจึงจำเป็นต้องดูแลตัวเองอีกทางหนึ่ง

เครื่องฟอกอากาศ คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำจัดสิ่งที่ปนเปื้อนมากับอากาศ เช่น ฝุ่น แบคทีเรีย
( Bacteria ) หรือไวรัส รวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ หลักการทำงาน เครื่องฟอกอากาศ คือการดูดอากาศที่ปนเปื้อนสิ่งเหล่านี้เข้าไปผ่านกระบวนการ และปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมา

หากเราคิดว่าการอยู่ในบ้านแล้ว จะไม่สูดอากาศจากฝุ่นนี้ คุณคิดผิด เพราะฝุ่นในบ้าน เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ( PM 10 ) แต่ก็ยังสามารถพอมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ฝุ่นอีกแบบหนึ่ง เป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ( PM 2.5 ) ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า และเป็นอันตรายอย่างมาก ยังไม่รวมสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนมากับอากาศอื่น ๆ

เมื่อเราสูดอากาศเข้าไปในร่างกายทุกวัน มลพิษจากอนุภาคของฝุ่น ก็อาจจะก่อให้เกิด โรคร้าย หรือปัญหาสุขภาพ อย่างเช่น โรคภูมิแพ้
ปัญหาหัวใจ และหลอดเลือด การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ หรือแย่ที่สุด โรคมะเร็งปอดได้เลย

การที่คุณมี
เครื่องฟอกอากาศ ติดไว้อยู่ในบ้าน จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเหล่านี้ได้ เพราะในเครื่องฟอกอากาศ มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

ขั้นตอนการทำงาน เครื่องฟอกอากาศ
เครื่องฟอกอากาศ จะสามารถกรองฝุ่น หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ โดยผ่านขั้นตอนการกรองถึง 7 ชั้น

ชั้นที่ 1
แผ่นกรองฝุ่นหยาบ ละออง เกสรดอกไม้ ขนสัตว์ ใยผ้า

ชั้นที่ 2 กล่องดักจับฝุ่นละเอียดระบบ Electrostatic Plasma สามารถดักจับฝุ่นที่มีขนาดเล็กถึง 0.1-0.3 ไมครอน ด้วยเทคโนโลยี Electrostatic Adsorption Pressure เป็นการดูดโลหะหนัก ไอปรอท ควันไฟ ไอเสียจากรถยนต์ และยังกักฝุ่นละอองขนาดเล็กให้ติดอยู่บนผิวของแผ่นกรองได้ เป็น ชั้นที่ มีประสิทธิถาพ ในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ชั้นที่ 3 แผ่นกรองคาร์บอนเข้มข้น สามารถดูดซับสารเคมีที่เป็นพิษ ได้แก่ สารประกอบอินทรีย์ระเหย Volatile organic Compounds ( VOCs ) และ Formaldehyde สารพิษที่แฝงตัวอยู่ในอากาศระเหยเป็นไอได้ง่าย ที่อุณหภูมิปกติ ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ สารพิษนี้จะอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน

ชั้นที่ 4 แผ่นกรอง Active Oxygen ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณโอโซน ที่ปล่อยออกมาให้อยู่ในระดับ 0.05 PPM เป็นค่ามาตรฐานระดับสากล ซึ่งเป็นปริมาณโอโซนในธรรมชาติ อยู่ในบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์

ชั้นที่ 5 แผ่นกรอง Catalyst ( TI02 ) ทำหน้าที่เร่งการดูดซับมลพิษทางอากาศ อาทิ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ Nitrogen Oxide ( NOx ) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ Sulfur dioxide ( SO2 ) และสารอินทรีย์ระเหยเป็นไอได้ง่าย Volatile organic Compounds ( VOCs ) ที่เป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 และสามารถกำจัดผนังเซลล์ของเชื้อจุลินทรีย์ รวมถึงสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดกลิ่น ทำให้จุลินทรีย์ และสารมลพิษต่าง ๆ สลายตัวไป

ชั้นที่ 6 LED UV ประหยัดพลังงาน สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.9 เปอร์เซน

 

ชั้นที่ 7 มีอัตราในการฟอกอากาศบริสุทธิ์ ( Clean Air Delivery Rate-CADR ) อยู่ที่ 190 ลบ.ม/ชม.
ค่า PM หรือ Particulate Matters เป็นคำเรียกค่ามาตรฐานของฝุ่นขนาดเล็ก ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่

- PM 10 มีคำเรียกโดยทั่วไปว่า ฝุ่นหยาบ ( Course Particle ) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน  เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง การจราจรบนท้องถนน ตามการขนส่งวัสดุ หากสะสมเข้าไปในร่างกาย เป็นเวลานาน มันจะเข้าไปสะสมในระบบทางเดินหายใจ

-
PM 2.5 มีคำเรียกโดยทั่วไปว่า ฝุ่นละเอียด ( Final Particles ) จัดเป็นอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า จากควันเสีย โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ควันที่เกิดจากการหุงต้มอาหารโดยใช้ฝืน นอกจากนี้ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ Sulfur dioxide ( SO2 ) ไนโตรเจนออกไซด์ Nitrogen Oxide ( NOx ) สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย Volatile organic Compoun ( VOCs ) ก็อาจเกิดปฏิกิริยาก่อให้เกิดฝุ่นละเอียดได้เช่นกัน หากได้รับเป็นเวลานาน จะทําให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่าง ๆ

หากเรามี เครื่องฟอกอากาศ ติดไว้ในบ้าน ก็จะสามารถช่วยกรองอากาศไม่ดีต่อสุขภาพ ที่เข้าสู่ร่างกายเราออกไปได้ อย่างนี้เราควรหามาติดบ้านไว้สักเครื่องหนึ่ง เพื่อสุขภาพที่ดีของคนที่เรารัก และตัวเราเอง


บทความเพิ่มเติม

เราหายใจไปกับ มลพิษทางอากาศ มันแย่แค่ไหนต่อสุขภาพ
เครื่องฟอกอากาศจำเป็นกับสภาพแวดล้อมตอนนี้
เครื่องฟอกอากาศ VS เครื่องลดความชื้น