มลพิษทางอากาศ
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

บทความ มลพิษทางอากาศ


     ในปัจจุบันความเจริญเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การคมนาคมมีความสะดวกสบาย กระบวนการผลิตมีความก้าวหน้าเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถทำให้เกิดข้อเสียได้จากผลผลิตเหล่านั้นสู่สังคมอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันที่มาจากยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งหมักหมมของสิ่งปฏิกูล

     มลพิษทางอากาศในตอนนี้ทำลายสุขภาพเป็นอย่างมาก สาเหตุส่วนใหญ่มักมาจากคนที่ทำลายสภาพอากาศเสียเอง เมื่อก่อนนั้นคนเรายังสามารถรับประทานน้ำฝนได้ แต่ในตอนนี้ไม่สามารถรับประทานได้แล้วเพราะน้ำฝนกลายไปน้ำที่เต็มไปด้วยฝุ่นและสารพิษที่ปนเปื้อนในอากาศ

 

สาเหตุของมลพิษทางอากาศ

- ยานพาหนะ

เครื่องยนต์ในรถยนต์นั้นใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนการทำงาน ซึ่งเป็นแหล่งที่ปล่อยก๊าซพิษมากมายไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน สารตะกั่วในน้ำมัน กำมะถัน ซึ่งสารเหล่านี้จะทำลายสุขภาพโดยตรง

 

- โรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ย่อมปล่อยควันไฟและก๊าซพิษจำนวนมาก พลังงานเหล่านี้เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ เชื้อเพลิงและของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่นละออง เช่น โรงงานโมหิน โรงงานทอผ้า โรงงานทำปูน เหมืองแร่ เตาเผาถ่าน ฯลฯ

 

- แหล่งหมักหมมของสิ่งปฏิกูล

กองขยะเป็นสาเหตุของเชื้อโรคและยังส่งกลิ่นเน่าเหม็นและก๊าซพิษที่เกิดจากของเน่าเสีย เมื่อทำการเผาทำลายก็ส่งผลให้เกิดพิษและฝุ่นละอองลอยปะปนในอากาศ

 

อันตรายของมลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศเกิดขึ้นอยู่ทุกวัน ทำให้สุขภาพของผู้คนยิ่งย้ำแย่เพราะการที่มีมลพิษเหล่านี้ปะปนอยู่ในอากาศในปริมาณมากซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจและมักจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

 

- โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมอักเสบ โรคที่เกี่ยวกับปอดและหัวใจ หอบหืด สาเหตุของโรคพวกนี้เกิดจากสิ่งสกปรกที่ลอยมาในอากาศ

 

- โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่พบบ่อยจะมีอาการเยื่อบุจมูกต้องต่อสู้กับฝุ่นละอองจำนวนมากต่อวันจึงมีความเร็วต่อการกระตุ้นมากผิดปกติสาเหตุมาจากมลพิษทางอากาศ

 

- มลพิษทางอากาศทำลายสุขภาพและยังส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจเพราะเมื่อคนเป็นโรคภัยมากขึ้นทำให้การทำงานยิ่งแย่ลง เศรษฐกิจจะสูญเสียรายได้เมื่อคนหยุดงานและใช้เงินในการใช้จ่ายในโรงพยาบาลเยอะขึ้น

 

- ฝุ่นควันทำให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานหรือในท้องถนนเป็นอย่างมาก มีผลทำให้อุณหภูมิอากาศลดต่ำลง ทำลายสิ่งก่อสร้าง

 

- โอโซนที่ส่องเข้ามาในโลกนั้นสะท้อนออกไปน้อยลงทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

 

วิธีป้องกันจากมลพิษทางอากาศ

การป้องกันตนเองนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่วิธีที่ดีที่สุดคือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต่างหาก แต่ถ้าคุณรอโดยที่คุณไม่ป้องกันตัวเองอาจจะเป็นทางออกที่ไม่ดีเท่าไหร่ คุณควรรู้จักวิธีป้องกันเบื้องต้น ดังนี้

 

- ใช้หน้ากากอนามัย การใช้ Mask ปิดจมูกเป็นวิธีเบื้องต้นที่ใช้ป้องกันฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศ หรือถ้าคุณต้องทำงานในที่ ๆ มีฝุ่นเยอะควรหยิบผ้าปิดจมูกทันทีจะสามารถช่วยป้องกันฝุ่นละอองได้ในระดับหนึ่ง

 

- เลี่ยงการพบเจอฝุ่นควัน การเผาไหม้เชื้อเพลิง เลี่ยงในการสูดดมโดยเฉพาะควันบุหรี่

 

- อาบน้ำและชำระล้างร่างกายเมื่อสัมผัสต่อสิ่งสกปรกเพื่อเป็นการชำระล้างเชื้อโรคที่ติดมา

 

- เลี่ยงการอยู่ใกล้โรงงาน แหล่งกองขยะ และทางที่ดีโรงงานควรตั้งระยะห่างในการตั้งโรงงานใกล้ชุมชน

 

- ตรวจสุขภาพเป็นประจำและหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในที่แจ้ง เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

 

- ทำความสะอาดที่อยู่อาศัย เครื่องปรับอากาศเพื่อกำจัดฝุ่นละอองและทำลายเชื้อโรค

 

- ควรมีเครื่องฟอกอากาศ (Air Purifiers) ในบ้านหรือในอาคารเพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยฟอกอากาศในบ้านและในอาคารให้ปลอดต่อเชื้อโรคและฝุ่นละออง

 

ลดอันตรายด้วยตัวคุณเอง

การลดอันตรายจากมลภาวะในสิ่งแวดล้อม (Environmental Pollution Harm Reduction) สาเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทย คือ ภาคเหนือที่เกิดจากการเผาป่า ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมานานหลายปี ไฟป่านั้นก่อให้เกิดควันและฝุ่นละอองที่มีสารอันตราย เช่น สารก่อมะเร็ง ปรอท ตะกั่ว สารก่อการกลายพันธุ์ โลหะหนัก แคดเมียม ฯลฯ ซึ่งค่าความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งนั้นมากกว่าประเทศอื่น ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีฝุ่นควันที่ไม่ได้เกิดจากการเผาป่า แต่ฝุ่นควันนั้นมาจากเครื่องยนต์ จุดธูป สูบบุหรี่ ไอเสียจากยานพาหนะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดโรคระบบการหายใจและสารก่อมะเร็งในร่างกาย ซึ่งทำได้ง่าย ๆ โดยการช่วยกันลดการเผา ลดการใช้รถยนต์ โดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยลดการเผาไหม้ ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) รถเมล์ไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดการไหม้ ภาครัฐต้องมีมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่มีการเผาไหม้หรือลดอันตรายจากควันบุหรี่เพราะนอกจากจะมีนิโคตินระเหยออกมาแล้วยังมีสารที่ก่อมะเร็ง เราจึงต้องลดอันตรายต่อสุขภาพเหล่านั้นด้วยการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบแบบอมแทนเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาฝุ่นละออง

 

     ถ้าผู้คนต่างช่วยกันในการลดอันตรายต่อมลพิษทางอากาศก็จะช่วยให้สามารถลดมลพิษทางอากาศได้ แต่อีกส่วนหนึ่งคือเราต้องดูแลตัวเราเอง เครื่องฟอกอากาศ (Air Purifiers) ช่วยทำให้อากาศในบ้านของเราสะดวกต่อการหายใจได้มากขึ้น ไม่ว่าจะฝุ่นละอองเล็กแค่ไหนก็สามารถฟอกอากาศใหม่ ๆ ให้เราได้

ด้วยความปรารถนาดีจาก เครื่องฟอกอากาศ ตราแมนเนเจอร์ (Air Purifier by ManNature)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก workpointnews