มลพิษทางอากาศVSวิธีรับมือ
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

บทความ มลพิษทางอากาศVSวิธีรับมือ


มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาในปัจจุบันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยในเมืองใหญ่หรือใกล้โรงงานอุตสาหกรรม ต้องเรียนรู้การป้องกันและเอาตัวรอดกับภัยนี้ด้วยตนเองจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด วันนี้เรามีวิธีการป้องกันและคำแนะนำในการเอาตัวรอดจากมลพิษทางอากาศกันค่ะ

 

มลพิษทางอากาศ

     มลพิษทางอากาศ คือ การปนเปื้อนของสารเคมี สารประกอบทางกายภาพและชีวภาพในสิ่งแวดล้อม จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศ โดยสาเหตุหลัก ๆ มักเกิดจากการเผาผลาญของเครื่องยนต์ ยานพาหนะ การทำอุตสาหกรรม หรือ ไฟป่า สารมลพิษทางอากาศที่จะจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้คน คือ อนุภาคขนาดเล็กที่ถูกกำจัดไม่หมด ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ โอโซน ไนโตรเจนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์

 

ประเภทของมลพิษทางอากาศ

 

1.มลพิษทางอากาศภายนอก

  มลพิษทางอากาศภายนอก คือ มลพิษที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคาร

- อนุภาคที่เกิดจากการเผาไหม้ของพลังงานเชื้อเพลิง เช่น ถ่านหิน น้ำมัน

- ก๊าซพิษ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไอระเหย

- โอโซนระดับพื้นดินเป็นโอโซนไม่ดีต่อสุขภาพและเป็นสาเหตุสำคัญของหมอกควันพิษทางอากาศ

- ควันจากบุหรี่ ซึ่งประกอบไปด้วยสารเคมีที่ไม่ดีและสารก่อความระคายเคือง ส่งผลให้ผู้ที่ดมเสี่ยงติดเชื้อ

  ในระบบทางเดินหายใจและโรคหอบหืด

 

2.มลพิษทางอากาศภายใน

  มลพิษทางอากาศภายใน คือ มลพิษที่เกิดขึ้นในอาคารหรือที่พักอาศัย

- อนุภาคจากการเผาไหม้ของก๊าซหุงต้ม เช่น เรดอน คาร์บอนมอนอกไซด์

- สารเคมีที่ใช้ภายในบ้าน

- สารเคมีที่ใช้ในการก่อสร้างบ้าน เช่น ตะกั่ว

- สารก่อภูมิแพ้ต่าง ๆ เช่น ฝุ่น

- ควันจากบุหรี่

- เกสรดอกไม้

 

นอกจากนี้มลพิษทางอากาศภายนอกยังสามารถเข้ามาภายในบ้านได้ ถ้าเปิดหน้าต่างหรือประตูเอาไว้ และนอกจากมลพิษทางอากาศภายนอกแล้วยังมีปัจจัยหลาย ๆ อย่างภายในบ้านที่เป็นสาเหตุในการทำให้มลพิษทางอากาศภายในเพิ่มขึ้นได้ ดังนี้

 

มลพิษทางอากาศส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพ

     มลพิษทางอากาศอาจส่งผลให้เกิดการระคายเคืองตามอวัยวะต่าง ๆ เช่น คอ ตา หรือ ปอด ถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงอาจมีอาการแสบตา ไอ หรือ แน่นหน้าอก เด็กอาจจะมีความรู้ที่รับรู้ได้ช้ากว่าผู้ใหญ่และมีอาการร้ายแรงกว่าผู้ใหญ่ มลพิษทางอากาศส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมายในปัจจุบัน เช่น โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอย่างหอบหืดหรือความผิดปกติในการทำงานของปอด นอกจากนี้มลพิษทางอากาศยังก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ด้วย

 

การวัดคุณภาพอากาศ

 

0 – 50 ใช้สีฟ้าเป็นสัญลักษณ์

     สัญลักษณ์สีฟ้า หมายถึง คุณภาพของอากาศอยู่ในระดับดีและไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

51 – 100 ใช้สีเขียวเป็นสัญลักษณ์

     คุณภาพของอากาศอยู่ในระดับปานกลางและไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

101 – 200 ใช้สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์

     คุณภาพของอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจควรที่จะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนอกอาคาร เด็กและผู้สูงอายุควรลดการออกกำลังกายนอกอาคาร

 

201 – 300 ใช้สีส้มเป็นสัญลักษณ์

     คุณภาพของอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคาร เด็กและผู้สูงอายุควรลดการออกกำลังกายนอกอาคาร

 

มากกว่า 300 ใช้สีแดงเป็นสัญลักษณ์

     คุณภาพของอากาศเป็นอันตราย ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจควรอยู่แต่ภายในอาคาร บุคคลทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนอกอาคาร

 

วิธีป้องกันมลพิษทางอากาศ

     การป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศเป็นสิ่งที่เราควรจะทำเพื่อสุขภาพของตัวเราเอง โดยวิธีป้องกันตนเองและคนรอบข้างเบื้องต้นมีดังนี้

 

การป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศภายนอก

- อยู่ภายในอาคารให้ได้มากที่สุดในระหว่างวันไม่ควรออกมาเผชิญกับมลพิษทางอากาศภายนอกเป็น

  เวลานาน

 

- หากต้องออกไปข้างนอกควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลากลางวัน ควรไปเช้าตรู่หรือรอหลังพระอาทิตย์ตก เพราะ

  แสงอาทิตย์จะส่งผลให้โอโซนระดับภาคพื้นดิน ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ของมลพิษทางอากาศและส่งผลเสียต่อ

  สุขภาพ มีระดับที่สูงขึ้น

 

- เมื่ออยู่นอกอาคารควรหายใจช้า ๆ และอย่าทำกิจกรรมที่ทำให้เราเพิ่มอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นเพราะจะ

  ทำให้เรายิ่งได้รับมลพิษทางอากาศมากขึ้นนั้นเอง

 

- ใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย แบบที่มีตัวกรอง ซึ่งหน้ากากอนามัยชนิดนี้จะช่วยกรองสารหรือ

  อนุภาคขนาดเล็กออกจากอากาศที่หายใจได้ในระดับหนึ่ง

 

- ผู้ป่วยโรคหัวใจหรือมีปัญหาเกี่ยวกับปอดควรปรึกษาแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

 

การป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศภายใน

- อากาศที่ไม่สะอาดจากท่อแอร์ แอร์ที่ไม่ค่อยได้ทำความสะอาด เมื่อเปิดใช้งานจะมีกลิ่นอับพ่นออกมาทั่ว

  บริเวณในบ้านทำให้อากาศในบ้านยิ่งแย่

 

- กองเอกสารที่ไม่เคยแตะ ภายในบ้านจะมีกองเอกสารหรือมุมหนังสือที่ไม่ค่อยได้ทำความสะอาดทำให้ยิ่ง

  มีฝุ่นและเชื้อโรคไปหมักหมมอยู่ในนั้นส่งผลให้กับอากาศภายในบ้านได้

 

- เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสารถ้าเป็นรุ่นเก่า ๆ จะมีฝุ่นกระดาษหรือผงหมึกกระจายอยู่ทั่วในบ้าน

  และถ้าคุณหายใจเข้าไปอาจจะมีผลไม่ดีต่อปอดของคุณได้

 

- คนป่วย ผู้ป่วยยิ่งต้องการรับการดูแลที่มากกว่าคนปกติ การอยู่ในห้องที่ไม่ได้รับอากาศถ่ายเทก็จะทำให้

  คนป่วยนั้นอาจจะแพร่เชื้อโรคไปที่คนในบ้านได้

 

- พรม พรมเป็นสิ่งที่รวมทั้งฝุ่นและเชื้อโรคหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกที่มาจากรองเท้าและอาจจะมีเศษ

  อาหารที่ทำหกลงไป เมื่อเวลาเดินบนพรมจะทำให้ฝุ่นนั้นฟุ้งขึ้นมาและพวกแบคทีเรียที่อยู่ในพรมก็จะฟุ้ง

  อยู่ในอากาศได้

 

- ผ้าม่าน ผ้าม่านเก่า ๆ ที่ไม่ได้ผ่านการทำความสะอาดจะยิ่งเป็นตัวดักฝุ่นชั้นดีอีกอย่างหนึ่ง ถ้าปล่อยเอาไว้

  อย่างนั้นโดยไม่ทำความสะอาดจะทำให้เกิดมลพิษในอากาศได้หรืออาจจะทำให้เป็นภูมิแพ้ในที่สุด

 

- ประตู หน้าต่าง ช่องลม ในช่วงที่มีมลพิษทางอากาศภายนอก การที่คุณเปิดหน้าต่างหรือช่องที่สามารถทำ

  ให้อากาศภายนอกเข้ามาได้นั้น จะทำให้มลพิษทางอากาศภายนอกนั้นเข้ามาภายในบ้านของคุณได้ ทำ

  ให้ไม่ได้ต่างจากที่คุณใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านเลย

 

การป้องกันตัวเองจากมลพิษทางอากาศ สิ่งง่าย ๆ ใกล้ตัวเรานั้น คือ การหมั่นทำความสะอาดภายในบ้านในทุก ๆ มุม และควรป้องกันในการที่จะออกไปกลางแจ้งเพราะไม่มีใครช่วยเรานอกจากตัวเราเอง

ด้วยความปรารถนาดีจาก เครื่องฟอกอากาศ ตราแมนเนเจอร์ (Air Purifier by ManNature)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก pobpad