ถนนสะอาด ปลอดปัญหาฝุ่นละออง
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

บทความ ถนนสะอาด ปลอดปัญหาฝุ่นละออง


     นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. ได้ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนีและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการนำร่องถนนเขตอากาศสะอาดในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน หรือ “โครงการถนนอากาศสะอาดของกรุงเทพมหานคร”

 

     การจัดทำโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้แนวคิด Clean Air for All (อากาศสะอาดเพื่อเราทุกคน) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการถนนอากาศสะอาดไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม พร้อมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนใส่ใจในการลดมลพิษทางอากาศ และสร้างเครือข่ายป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำร่องโครงการฯ ที่ถนนพญาไท เขตปทุมวัน เริ่มตั้งแต่บริเวณแยกสามย่าน-แยกปทุมวัน รวมระยะทาง 1.5 กิโลเมตร สำหรับการดำเนินโครงการฯ มีการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด การควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดทั้งยานพาหนะ สถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ เพิ่มความถี่ในการล้างทำความสะอาดถนน การปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการจราจร การประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ซึ่งขณะนี้ กทม.ได้ดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง

 

     นายจักกพันธุ์ กล่าวอีกว่า หากโครงการถนนเขตอากาศสะอาดของ กทม.ประสบความสำเร็จจะขยายโครงการฯไปยัง 49 เขต เพื่อให้จัดทำโครงการลักษณะเดียวกัน โดยให้แต่ละเขตคัดเลือกถนนสายสั้น จำนวน 1 เส้นทางให้เป็นถนนตัวอย่าง ถนนสะอาด ปลอดปัญหาฝุ่นละออง โดยเฉพาะฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 อย่างไรก็ตาม จะมีการหารือถึงแนวทางและความเป็นไปได้อีกครั้งภายหลังประเมินผลโครงการถนนสะอาดของ กทม.ที่เขตปทุมวัน

 

     การที่ถนนสะอาดขึ้น ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองได้ก็จริง แต่ยังมีมลพิษทางอากาศอีกมากมายที่เราต้องพบเจอในแต่ละวัน ดังนั้นการมีเครื่องฟอกอากาศดีๆ สักเครื่องไว้ที่บ้านจึงเป็นอีกทางเลือกที่ดี ที่ช่วยให้อากาศสะอาด ช่วยฟอกปอดให้แข็งแรง ส่งผลให้สุขภาพของเราแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก เครื่องฟอกอากาศ ตราแมนเนเจอร์ (Air Purifier by ManNature)

 

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก thairath