เครื่องฟอกอากาศจำเป็นแค่ไหน
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

บทความ เครื่องฟอกอากาศจำเป็นแค่ไหน


     เนื่องจากในปัจจุบัน สภาวะอากาศในประเทศของเรามีมลภาวะ และ ฝุ่นควันต่าง ๆ มากมาย จึงไม่ต้องแปลกใจ ที่เราได้เห็นโฆษณา ของเครื่องฟอกอากาศ เครื่องสร้างโอโซนต่าง ๆ เพื่อให้อากาศภายในบริเวณที่พักอาศัย หรือตามสถานที่ต่าง ๆ ได้มีอากาศที่บริสุทธิ์ ปราศจากมลภาวะต่าง ๆ

 

     เครื่องฟอกอากาศนั้นมีความจำเป็นจริง ๆ หรือและจำเป็นมากน้อยแค่ไหน ซึ่งคำตอบของคำถามนี้ ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่างของแต่ละบุคคลว่ามีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหน เพราะมีปัจจัยหลาย ๆ อย่างเป็นตัวแปรในการเลือกใช้เครื่องฟอกอากาศ เช่น แหล่งที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงาน, ราคาของเครื่องฟอกอากาศ, คุณภาพของเครื่องฟอกอากาศ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการเลือกซื้อ เพราะถ้าหากเราอาศัยอยู่ย่านชานเมืองที่มีแหล่งสวนสาธารณะ มีต้นไม้เยอะในบริเวณที่พักอาศัยหรือใกล้เคียง ไม่มีการจราจรที่หนาแน่น ไม่มีโรงงานต่าง ๆ อากาศบริเวณนั้นก็ถือว่าไม่มีมลภาวะ ในทางกลับกัน ถ้าเราอยู่ในที่ ๆ มีการจราจรมาก ไม่ค่อยมีต้นไม้ เป็นแหล่งชุมชน หนาแน่น อากาศก็อาจมีมลภาวะได้เป็นต้น

 

     เนื่องจากมีหลายบ้านได้ทำการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ และอีกหลายบ้านโดยเฉพาะบ้านในกรุงเทพและเขตเมืองกำลังพิจารณาถึงความจำเป็นและความสำคัญของการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพราะราคาไม่แพงมาก เพราะประชากรส่วนมากในกรุงเทพมหานครเป็นโรคภูมิแพ้จากฝุ่นละอองรอบ ๆ ตัว

 

     เหตุผลที่ต้องติดตั้งเครื่องฟอกอากาศก็เพราะสามารถฟอกอากาศ ลดสารก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ในอากาศ โรคหอบหืด โรคไซนัส ฝุ่น ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการระคายเคืองที่ปอด หากผู้ที่มีสภาวะโรคต่าง ๆ เหล่านี้ไปพบแพทย์อาจจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์มาว่าควรติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพื่อลดโอกาสของโรคหอบหืด ซึ่งมีตั้งแต่ขนาดที่สามารถพกพาได้และขนาดใหญ่ที่ติดตั้งไว้ตามห้องเพื่อผู้อยู่อาศัยจำนวนมาก เหมาะกับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้น คนชรา เด็กเล็กๆ เพราะคนกลุ่มนี้ภูมิคุ้มกันยังไม่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ ทำให้ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยตัวเองและอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคแทรกซ้อน และเครื่องฟอกอากาศต้องมีการบำรุงรักษาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

 

     สุดท้ายนี้เครื่องฟอกอากาศเป็นตัวช่วยทำให้ปอดและสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักดีขึ้น ไม่มีเหตุผลไหนที่ไม่ควรมีเครื่องฟอกอากาศในบ้าน

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก เครื่องฟอกอากาศ ตราแมนเนเจอร์ (Air Purifier by ManNature)

 

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก articleshubandshare