สงกรานต์
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

บทความ สงกรานต์ "ร้อนมาก - รถติด - ฝุ่นพิษ" ทำคนอยากอยู่บ้านแม้หยุดยาว


     หอการค้าโพล เผย สงกรานต์ 2562 คนไทยส่วนใหญ่อยากอยู่บ้านและเที่ยวใกล้บ้าน เนื่องจากอากาศที่ร้อนจัด ปัญหาการจราจรติดขัด และปัญหาฝุ่น PM 2.5

 

     นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทั่วประเทศเตรียมท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ มากขึ้น เพราะสงกรานต์ปีนี้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ซึ่งมีกิจกรรมที่จะทำในช่วงเทศกาลสงกรานต์มากสุด คือ ซื้อของ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และเยี่ยมญาติ สังสรรค์ จัดเลี้ยง เล่นน้ำสงกรานต์ ทำอาหารทานที่บ้าน ซึ่งมีแผนการใช้จ่ายทั้งบริโภคและท่องเที่ยว ทำบุญเป็นส่วนมาก

 

     ขณะที่สงกรานต์ปีนี้แม้จะเน้นท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แต่ส่วนมากยังต้องการอยู่บ้านเนื่องจากอากาศร้อนมาก และหากจะไปท่องเที่ยวก็กลัวปัญหาการจราจร จึงจะเน้นท่องเที่ยวใกล้บ้านเป็นหลัก

 

     นอกจากนี้ ยังมองว่าจากปัญหาค่าครองชีพแพงจึงไม่ค่อยกล้าจับจ่ายใช้สอยมากนักส่งผลให้เงินสะพัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ 135,837.56 ล้านบาท เติบโตเพียงร้อยละ 2.76 เมื่อเทียบกับช่วงสงกรานต์ปี 2561 ที่มีอัตราเติบโตถึงร้อยละ 3.50 หรือมีเม็ดเงิน 132,126.87 ล้านบาท ดังนั้น ในช่วงสงกรานต์ปีนี้คนยังไม่มั่นใจเกิดจากปัญหาความไม่แน่นอนการเมืองว่าจะมีรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นและชัดเจนเมื่อไหร่

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก เครื่องฟอกอากาศ ตราแมนเนเจอร์ (Air Purifier by ManNature)

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก thaipbs