ฝุ่นพิษฟุ้งทั่วกรุง!! สภาพอากาศปิด กรมควบคุมมลพิษ เตือน “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

บทความ ฝุ่นพิษฟุ้งทั่วกรุง!! สภาพอากาศปิด กรมควบคุมมลพิษ เตือน


     จากสภาพอุตุนิยมวิทยา ที่อากาศในช่วงเช้า ลักษณะอากาศ ไม่เสถียรภาพ อากาศลอยตัวไม่ดี อุณหภูมิเพิ่มขึ้น ตามความสูงในระดับล่าง สภาพอากาศปิด และลมสงบ นิ่ง มีเมฆบางส่วน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กทม. และปริมณฑล ในวันนี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “ เริ่มจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ “ และปริมาณฝุ่นละอองได้เพิ่มขึ้น โดยพื้นที่ริมถนน สถานีวัดคุณภาพอากาศแสดงผล ค่าฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าเกินมาตรฐาน 50 แต่ไม่เกิน 90 มคก./ ลบ.ม. ( ที่อาจเริ่มส่งผลต่อสุขภาพ ) อยู่ 20 พื้นที่ ส่วนพื้นที่ทั่วไป ( ห่างจากริมถนนสายหลัก ) เกินค่ามาตรฐาน / แต่ก็ยังไม่เกินสูงมากนัก อยู่ 16 พื้นที่